• Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 2

  Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 2

  Ebook "Taekwondo: Kỹ thuật căn bản" gồm có 7 chương được biên soạn phù hợp điều kiện yêu cầu và khả năng luyện tập của đông đảo người tập, có minh họa bằng những hình vẽ rõ ràng, dễ tập và hấp dẫn. Phần 2 của ebook trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: những đòn đá phía trước, những đòn đá ngang, những đòn đá vòng...

   84 p aulac 01/11/2017 224 1

 • Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 1

  Ebook Taekwondo: Kỹ thuật căn bản - Phần 1

  Ebook "Taekwondo: Kỹ thuật căn bản" gồm có 7 chương được biên soạn phù hợp điều kiện yêu cầu và khả năng luyện tập của đông đảo người tập, có minh họa bằng những hình vẽ rõ ràng, dễ tập và hấp dẫn. Phần 1 của ebook trình bày từ chương 1 đến chương 3 với các nội dung: kỹ thuật căn bản, kỹ thuật đỡ đòn và kỹ thuật sử dụng đòn tay.

   77 p aulac 01/11/2017 165 1

 • Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 2

  Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 2

  Ebook "Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen" được biên soạn nhằm mục đích giúp cho những người chưa biết gì về bài quyền vẫn có thể căn cứ vào đó mà tập luyện thành thạo được. Nội dung của ebook gồm có 11 mục trình bày 11 bài quyền từ cơ bản đến nâng cao trong bộ môn võ Karate, phần 2 của ebook trình bày 6 mục còn lại với các nội...

   93 p aulac 01/11/2017 163 1

 • Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 1

  Ebook Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen - Phần 1

  Ebook "Karate: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen" được biên soạn nhằm mục đích giúp cho những người chưa biết gì về bài quyền vẫn có thể căn cứ vào đó mà tập luyện thành thạo được. Nội dung của ebook gồm có 11 mục trình bày 11 bài quyền từ cơ bản đến nâng cao trong bộ môn võ Karate, phần 1 của ebook trình bày 6 mục đầu với các nội dung:...

   73 p aulac 01/11/2017 157 1

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo trình giáo dục quốc phòng (Tập 1) - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Giáo...

   226 p aulac 23/10/2017 162 1

 • Ebook Hỏi và đáp Quốc phòng An ninh - TS. Dương Văn Lượng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Lương

  Ebook Hỏi và đáp Quốc phòng An ninh - TS. Dương Văn Lượng, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Lương

  Cuốn sách "Hỏi và đáp Quốc phòng - An ninh" gồm 64 câu hỏi và trả lời về an ninh quốc phòng và bảo vệ an toàn xã hội. Cuốn sách cung cấp cho sinh viên toàn bộ kiến thức của môn học ngay từ khi bắt đầu tiếp cận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   151 p aulac 23/10/2017 148 1

 • Bài giảng Luật pháp về biển ranh giới thềm lục địa

  Bài giảng Luật pháp về biển ranh giới thềm lục địa

  Bài giảng Luật pháp về biển ranh giới thềm lục địa bao gồm những nội dung về biển và đại dương; biển Đông; tầm quan trọng của biển Đông; luật quốc tế về biển; một số nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; ranh giới thềm lục địa.

   42 p aulac 23/10/2017 165 1

 • Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân - TS. Phạm Quốc Văn

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân - TS. Phạm Quốc Văn

  Bài giảng "Xây dựng nên Quốc phòng toàn dân" trình bày cung cấp cho bạn đọc một số nội dung như: Mục đích, tính chất, mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới; nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Mời bạn đọc tham khảo.

   32 p aulac 23/10/2017 150 1

 • Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

  Bài giảng có nội dung sau: vị trí, đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

   23 p aulac 23/10/2017 185 1

 • Bài giảng Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa - Đại tá. TS Phạm Quốc Văn

  Bài giảng Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa - Đại tá. TS Phạm Quốc Văn

  Bài giảng Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trình bày những vấn đề chung, quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ mới. Phương hướng, nội dung và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

   30 p aulac 23/10/2017 170 1

 • Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa

  Nội dung bài giảng "Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa" của khoa Giáo dục quốc phòng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trình bày những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ...

   36 p aulac 23/10/2017 146 1

 • Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

  Bài giảng Phương pháp giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh

  Nội dung bài giảng Phương pháp giảng dạy môn GDQP - AN gồm có: Những vấn đề chung về dạy học môn GDQP-AN; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; tổ chức và phương pháp dạy các bài lý thuyết, kỹ năng QS; thực hành chuẩn bị, tập giảng, giảng thử và thông qua bài. Mời bạn đọc tham khảo.

   22 p aulac 23/10/2017 161 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số