• Ebook Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Ebook Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành" giới thiệu tới người đọc nội dung cơ bản của Luật Giáo dục, một số quyết định liên quan đến Luật Giáo dục và hướng dẫn thi hành luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p aulac 28/06/2018 119 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 2

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi, bổ sung) : Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con...

   117 p aulac 28/06/2018 128 0

 • Ebook Chỉ dẫn và hệ thống hóa các quy định pháp luật về hộ tịch và đăng ký hộ tịch - LG. Thái Hoạt

  Ebook Chỉ dẫn và hệ thống hóa các quy định pháp luật về hộ tịch và đăng ký hộ tịch - LG. Thái Hoạt

  Cuốn sách Chỉ dẫn và hệ thống hóa các quy định pháp luật về hộ tịch và đăng ký hộ tịch do LG. Thái Hoạt biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những quy định của nhà nước về lĩnh vực hộ tịch. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   409 p aulac 23/10/2017 137 1

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Sinh viên tham khảo giáo trình này để tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của lý luận Nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta; nghiên cứu nội dung chủ yếu của 3 ngành luật có vị trí nền tảng trong hệ thống...

   328 p aulac 23/10/2017 160 1

 • Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và...

   43 p aulac 29/04/2017 153 1

 • Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội sau đây gồm nội dung chương V đến chương VII trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện pháp đảm bảo hoạt...

   17 p aulac 29/04/2017 146 1

 • Ebook Luật quốc tịch Việt Nam - NXB Hồng Đức

  Ebook Luật quốc tịch Việt Nam - NXB Hồng Đức

  Ebook Luật quốc tịch Việt Nam gồm 6 chương, bao gồm: Những quy định chung, có quốc tịch Việt Nam, mất quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và con nuôi, thẩm quyền và thủ tục giải quyết các vấn đề quốc tịch, điều khoản thi hành. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về luật này và các vấn đề xoay quanh nó.

   24 p aulac 29/04/2017 147 1

 • Ebook Luật Kiểm toán nhà nước - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật Kiểm toán nhà nước - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Luật Kiểm toán nhà nước" giúp các bạn nắm được những nội dung chính trong việc kiểm toán nhà nước như: những quy định chung; địa vị pháp lý, chức năng, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị kiểm toán; bảo...

   65 p aulac 29/04/2017 171 1

 • Ebook Luật sở hữu trí tuệ - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật sở hữu trí tuệ - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật sở hữu trí tuệ sau đây quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các quyền trên cũng như bảo vệ chính đáng cho quyền sở hữu trí tuệ của mình.

   198 p aulac 29/04/2017 187 1

 • Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 1

  Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 1

  Luật các công cụ chuyển nhượng được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của nền kinh tế, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trước nhu cầu hội nhập và hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về công cụ chuyển nhượng. Cuốn sách "Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005" do NXB Tư pháp ấn...

   21 p aulac 29/04/2017 177 1

 • Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 2

  Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005" do NXB Tư pháp ấn hành, phần 2 cung cấp cho người đọc toàn văn Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các cán bộ quản lý và nhân dân dùng làm tài liệu nghiên cứu và tăng vốn kiến thức về pháp luật.

   60 p aulac 29/04/2017 168 1

 • Ebook Quy định về đặt văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Quy định về đặt văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Quy định về đặt văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài: Phần 1 giới thiệu tới các bạn về các văn bản pháp luật quy định về quy chế đặt và hoạt động của các văn phòng đại diện tổ chức doanh nghiệp nước ngoài đặt tại Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên...

   279 p aulac 21/03/2017 142 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số