Tuyển tập những tài liệu hay về ngành dược

Bộ sưu tập những tài liệu hay về ngành dược là tập hợp những tài liệu được được chọn lọc rất kỹ, có giá trị thông tin rất cao. Giới thiệu đến các bạn những chủ đề như: Cách sử dụng thuốc, sản xuất thuốc, cách đọc và viết tên thuốc, kiểm nghiệm dược phẩm, bảo đảm chất lượng dược phẩm. Bộ sưu tập này sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên ngành dược những tài liệu hay theo chủ đề.