• Ebook Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Ebook Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về viên chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo...

   152 p aulac 22/11/2016 1 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử" cung cấp cho người đọc các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử như giúp người đọc dễ dàng nắm bắt các thông tin và thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p aulac 22/11/2016 1 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.

   190 p aulac 22/11/2016 1 0

 • Ebook Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về viên chức, những việc liên quan đến viên chức nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   138 p aulac 22/11/2016 2 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử" giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử như luật Công nghệ thông tin, luật Giao dịch điện tử, các nghị định, thông tư của Chính phủ và các bộ ngành liên quan,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   132 p aulac 22/11/2016 1 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử" giới thiệu tới người đọc các Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 14/2014/TT-BTTTT, Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.

   110 p aulac 22/11/2016 2 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thanh tra: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thanh tra: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Hệ thống các văn bản pháp luật về Thanh tra" do NXB Thông tin và Truyền thông phát hành giới thiệu tới người đọc nội dung Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22-11-2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo

   18 p aulac 22/11/2016 3 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại" do NXB Thông tin và truyền thông phát hành giới thiệu tới người đọc nội dung của Nghị định số 368/QĐ-TTg, Quyết định số 732/QĐ-BTTTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p aulac 22/11/2016 1 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện" giới thiệu tới người đọc một số văn bản pháp luật mới nhất của Chính phủ, các bộ ngành liên quan đến lĩnh vực Tần số vô tuyến điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p aulac 22/11/2016 0 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện" do NXB Thông tin và Truyền thông phát hành nhằm cung cấp cho bạn đọc các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện như Luật Tần số vô tuyến điện, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p aulac 22/11/2016 0 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thanh tra: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thanh tra: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Thanh tra" giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về Thanh tra như: Nghị định số 140/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p aulac 22/11/2016 0 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại: Phần 2

  NỐi tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại", phần 2 giới thiệu nội dung Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg, Chỉ thị số 21/CT-TTg, Kế hoạch số 2668/KH-BTTTT, Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p aulac 22/11/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số