• Ebook Picture dictionary Russian - phần 1

  Ebook Picture dictionary Russian - phần 1

  Ebook Picture dictionary Russian - Phần 1 là tài liệu rất hữu ích cho những bạn đang theo học ngành tiếng Nga. Các bạn sẽ được học và tìm hiểu về các từ vựng tiếng Nga thông qua hình ảnh. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   42 p aulac 29/04/2017 2 0

 • Ebook French Vocabulary - Phần 1

  Ebook French Vocabulary - Phần 1

  Ebook French Vocabulary - Phần 1 sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin hữu ích về từ vựng tiếng Pháp với các nội dung cụ thể như: Life and living, People, Animals and nature, Places,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   127 p aulac 29/04/2017 3 0

 • Ebook Picture dictionary Russian - Phần 2

  Ebook Picture dictionary Russian - Phần 2

  Nếu như ở phần 1 cuốn Ebook Picture dictionary Russian bao gồm các từ vựng về chủ đề cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì đến với phần 2 các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về các chủ đề như: Thể dục, thể thao, du lịch,... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   40 p aulac 29/04/2017 2 0

 • Ebook French Vocabulary - Phần 2

  Ebook French Vocabulary - Phần 2

  Đến với phần 2 cuốn Ebook French Vocabulary các bạn sẽ được tiếp tục tìm hiểu thêm về các từ vựng trong tiếng Pháp theo từng chủ đề khác nhau như: People; Health and nutrition; Animals and nature; Styles, colors, and sensations; Home, school, work, and vacation;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   95 p aulac 29/04/2017 3 0

 • Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và...

   43 p aulac 29/04/2017 2 0

 • Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội sau đây gồm nội dung chương V đến chương VII trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện pháp đảm bảo hoạt...

   17 p aulac 29/04/2017 1 0

 • Ebook Luật quốc tịch Việt Nam - NXB Hồng Đức

  Ebook Luật quốc tịch Việt Nam - NXB Hồng Đức

  Ebook Luật quốc tịch Việt Nam gồm 6 chương, bao gồm: Những quy định chung, có quốc tịch Việt Nam, mất quốc tịch Việt Nam, thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và con nuôi, thẩm quyền và thủ tục giải quyết các vấn đề quốc tịch, điều khoản thi hành. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về luật này và các vấn đề xoay quanh nó.

   24 p aulac 29/04/2017 1 0

 • Ebook Luật Kiểm toán nhà nước - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật Kiểm toán nhà nước - NXB Chính trị Quốc gia

  "Ebook Luật Kiểm toán nhà nước" giúp các bạn nắm được những nội dung chính trong việc kiểm toán nhà nước như: những quy định chung; địa vị pháp lý, chức năng, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên kiểm toán; hoạt động kiểm toán nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị kiểm toán; bảo...

   65 p aulac 29/04/2017 2 0

 • Ebook Luật sở hữu trí tuệ - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật sở hữu trí tuệ - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật sở hữu trí tuệ sau đây quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các quyền trên cũng như bảo vệ chính đáng cho quyền sở hữu trí tuệ của mình.

   198 p aulac 29/04/2017 2 0

 • Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 1

  Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 1

  Luật các công cụ chuyển nhượng được ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của nền kinh tế, thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trước nhu cầu hội nhập và hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về công cụ chuyển nhượng. Cuốn sách "Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005" do NXB Tư pháp ấn...

   21 p aulac 29/04/2017 1 0

 • Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 2

  Ebook Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005" do NXB Tư pháp ấn hành, phần 2 cung cấp cho người đọc toàn văn Luật các công cụ chuyển nhượng năm 2005. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các cán bộ quản lý và nhân dân dùng làm tài liệu nghiên cứu và tăng vốn kiến thức về pháp luật.

   60 p aulac 29/04/2017 5 0

 • Bài giảng Dược lý học - Hứa Thị Ngọc Dung

  Bài giảng Dược lý học - Hứa Thị Ngọc Dung

  Là môn học nghiên cứu về nguyên lý và những quy luật tác động lẫn nhau giữa thuốc và hệ thống sống của sinh vật. Dược lý học nghiên cứu về: Dược lý cơ bản, dược lý áp dụng, dược động học, dược lực học, dược động học, dược trị liệu… Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Dược lý học" để nắm bắt thêm thông tin tài liệu.

   100 p aulac 29/04/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số