• Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 2

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Kế hoạch hành động, lắp ráp và trau chuốt kế hoạch, các mẫu kế hoạch, những kế hoạch tiêu biểu khác. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   39 p aulac 28/06/2018 375 1

 • Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Ebook Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Thuật ngữ kế hoạch kinh doanh khiến bạn băn khoăn, những kế hoạch kinh doanh có thể đơn giản và gọn gàng, bản đánh giá, chương trình Marketing: Đang triển khai những gì?, quy trình bán hàng của bạn: Điều gì đang diễn ra?,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   54 p aulac 28/06/2018 358 1

 • Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

  Phần 1 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Các bên tham gia, quyết định mua hoặc bán, những chuẩn bị của bên mua, bên bán chuẩn bị cho thương vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   117 p aulac 28/06/2018 370 1

 • Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook M&A căn bản: Phần 2 - NXB Tri thức

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Quá trình diễn ra thương vụ mua bán, thẩm định chi tiết, định giá, lập kế hoạch sáp nhập, các vấn đề tài chính, kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   122 p aulac 28/06/2018 350 1

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

  Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   230 p aulac 28/06/2018 312 1

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Hệ thống tiền tệ quốc tế, thanh toán quốc tế, chính sách tiền tệ, tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế của ngân hàng trung ương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   178 p aulac 28/06/2018 371 1

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo Văn bản pháp luật - Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo Văn bản pháp luật - Phần 1

  Nội dung của giáo trình "Kỹ thuật soạn thảo Văn bản pháp luật" gồm 5 vấn đề, với những nội dung cơ bản nhất về soạn thảo Văn bản pháp luật được sắp xếp từ những lý luận chung đến những kiến thức cụ thể nhằm cung cấp những kiến thức cho học viên, sinh viên những hiểu biết, kỹ năng giúp cho người đọc làm quen với công tác quản lý....

   147 p aulac 01/11/2017 428 1

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo Văn bản pháp luật - Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo Văn bản pháp luật - Phần 2

  Nội dung của giáo trình "Kỹ thuật soạn thảo Văn bản pháp luật" gồm 5 vấn đề, với những nội dung cơ bản nhất về soạn thảo Văn bản pháp luật được sắp xếp từ những lý luận chung đến những kiến thức cụ thể nhằm cung cấp những kiến thức cho học viên, sinh viên những hiểu biết, kỹ năng giúp cho người đọc làm quen với công tác quản lý....

   140 p aulac 01/11/2017 421 1

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Ngân hàng thương mại - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Ngân hàng thương mại trình bày về định nghĩa ngân hàng thương mại (NHTM) phân loại ngân hàng thương mại các chức năng của ngân hàng thương mại các nghiệp vụ của nhtm rủi ro và các biện pháp giảm thiểu một số điểm mạnh, yếu, thách thức, cơ hội và giải pháp của ngân hàng thương mại.

   36 p aulac 01/11/2017 405 1

 • Bài giảng Tài liệu Ngân hàng Thế giới (World Bank) - Trung tâm Học liệu Huế

  Bài giảng Tài liệu Ngân hàng Thế giới (World Bank) - Trung tâm Học liệu Huế

  Bài giảng Tài liệu Ngân hàng Thế giới (World Bank) cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan ngân hàng Thế giới; góc tài liệu dạng in của ngân hàng Thế giới; tài liệu điện tử của ngân hàng Thế giới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   28 p aulac 01/11/2017 390 1

 • Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

  Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

  Nội dung bài giảng "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.

   53 p aulac 01/11/2017 401 1

 • Bài giảng Quản trị văn phòng - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng Quản trị văn phòng - Phạm Thị Minh Lan

  Bài giảng môn Quản trị văn phòng gồm có 6 chương trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề về quản trị văn phòng, quản trị văn phòng, nghiệp vụ cơ bản của văn phòng, tổ chức công tác lễ tân, soạn thảo và quản lý văn bản, công tác lưu trữ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu.

   141 p aulac 01/11/2017 407 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số