Ebook M&A căn bản: Phần 1 - NXB Tri thức

Phần 1 ebook "M&A căn bản" do NXB Tri thức ấn hành gồm các nội dung chính: Các bên tham gia, quyết định mua hoặc bán, những chuẩn bị của bên mua, bên bán chuẩn bị cho thương vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.