Bài giảng Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Chăm sóc người bệnh suy hô hấp cấp

Nội dung của bài giảng trình bày về các biểu hiện lâm sàng và các nguyên nhân cơ bản của suy hô hấp cấp, nhận định và chẩn đoán điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp, kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp.