Bài giảng Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Các kỹ thuật khai thông đường thở

Nội dung của bài giảng "Các kỹ thuật khai thông đường thở" của ThS. BS. Nguyễn Phúc Học trình bày về các kỹ thuật khai thông đường thở và các kỹ thuật bảo vệ đường thở dành cho điều dưỡng trong công tác chăm sóc bệnh nhân.