Thuốc điều trị và vácxin sử dụng trong thú y - PGS.PTS.Phạm Sỹ Lăng & PTS.Lê Thị Tài

Do NXB Nông nghiệp ấn hành, cuốn sách Thuốc điều trị và vácxin sử dụng trong thú y giúp người đọc có những kiến thức tổng hợp giúp phòng chống dịch bệnh cho bật nuôi để góp phần hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra. Cuốn sách gồm 12 chương trong đó chương 1 giới thiệu về thuốc dùng trong thú y, chương 2 giới thiệu về các Vitamin, chương 3 tổng hợp các kiến thức về thuốc trợ tim mạch và hoạt động của thần kinh, chương 4 đề cập về chế phẩm dùng trong sinh sản vật nuôi, chương 5 có nội dung về dung dịch sinh lý mận ngọt, chương 6 bàn về thuốc diệt kí sinh trùng, chương 7 giới thiệu về thuốc sát trùng, chương 8 nguyên tắc khi sử dung vacxin, chương 9 vacxin dùng cho trâu bò, chương 10 vacxin dùng cho lợn, chương 11 vacxin dùng cho chó, chương 12 vacxin dùng cho gia cầm.