Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp kích thích trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ

Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài "Một số biện pháp kích thích trẻ 5-6 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ" định hướng phương pháp giảng dạy giúp bé hứng thú và phát triển năng khiếu mỹ thuật, phát triển kỹ năng sáng tạo, tư duy tốt, phát triển thể chất và trí tuệ.