Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm quản lý trang thông tin điện tử trường mầm non Hoa Hồng

Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài "Một số kinh nghiệm quản lý trang thông tin điện tử trường mầm non Hoa Hồng" nghiên cứu phát triển cổng thông tin điện tử là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, cập nhật thông tin cần thiết, tạo sự yên tâm, hài lòng cho bậc phụ huynh khi gửi con đến trường.