Modul điều khiển logic logo! và một số ứng dụng thực hành cho sinh viên khoa điện tử

Module Điều khiển logic Logo! được sử dụng phổ biến trong các bài toán điều khiển hệ thống điện - điện tử thông dụng và đã chứng tỏ khả năng linh hoạt tiện lợi hơn so với phương pháp điều khiển truyền thống. Việc nắm được cách lập trình và ứng dụng Logo! để giải quyết một số bài toán điều khiển là những nội dung thiết thực, phù hợp, nhằm nâng cao khả năng tư duy và ứng dụng thực tế đối với các sinh viên chuyên ngành điện tử. Bài báo này sẽ giới thiệu một số tính năng chính và đưa ra những ứng dụng cụ thể của Logo! giúp sinh viên có thể thực hành ngay trong thực tế.