Giáo trình Nghệ thuật tạo hình (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non): Phần 1

Phần 1 Giáo trình Nghệ thuật tạo hình (Dùng cho hệ đào tạo từ xa – ngành GD Mầm non) trình bày khái quát về nghệ thuật tạo hình, một số chất liệu màu và kỹ thuật sử dụng, luật xa gần và giải phẫu tạo hình.