Gíao án âm nhạc khối lá

-Trẻ phối hợp nhịp nhàng với bạn để chuyền bóng không làm rơi xuông đất -Biết cầm bóng bằng 2 tay không thả tay khi bạn chưa cầm bóng -Xác định được phái trái ,phải của bản than mình -Biết thực hiện nhặt rác bỏ vào nơi quy định -Tích hợp âm nhạc,tóan II/CHUẨN BỊ -Bóng nhựa to 10, 15 quả -Sàn tập bằng phẳng -Hoa để trẻ chơi trò chơi thi đua nhau III/TỔ CHỨC THỰC HIỆN *Hoạt động 1: Khởi động -Cô cho trẻ đi chạy thành vòng tròn kết hợp đi các kiểu nhón gót, hạ gót, đi nhanh, đi chậm…Sau đó cho trẻ về đứng theo tổ dãn cách đều