Ebook Kỹ thuật chăn nuôi gia súc Nuôi heo hướng nạc: Phần 1 - Việt Chương, KS. Nguyễn Việt Thái

Ebook Kỹ thuật chăn nuôi gia súc Nuôi heo hướng nạc: Phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về những giống heo hiện được nuôi ở nước ta, thuận lợi của việc nuôi giống heo siêu nạc, chuồng trại nuôi heo, thức ăn cho heo, kỹ thuật chọn heo giống. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt tốt hơn kiến thức về lĩnh vực này.