Chuyển mạch quang ứng dụng công nghệ MEMS

Xu hướng quang hóa đang trở thành tất yếu và cấp thiết trong sự phát triển của các mạng truyền thông đa phương tiện. Trong số các công nghệ chuyển mạch quang đang được nghiên cứu và phát triển ứng dụng, công nghệ chuyển mạch quang sử dụng hệ thống vi điện cơ MEMS nổi lên trong việc hiện thực hóa các hệ thống chuyển mạch toàn quang cỡ lớn. Bài báo này giới thiệu khái quát về công nghệ cùng các kiến trúc chuyển mạch cơ bản của chuyển mạch toàn quang sử dụng MEMS.