Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Điều dưỡng y học cổ truyền

Tài liệu này gồm 608 câu hỏi trắc nghiệm về bộ môn Điều dưỡng y học cổ truyền. Giúp sinh viên có tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức đã học, phản xạ nhanh đối với các kiến thức về y học cổ truyền.