Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc - Nguyễn Trọng Điệp

Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc do Nguyễn Trọng Điệp biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu được định nghĩa, phân loại và ưu nhược điểm của hỗn dịch thuốc (HDT), vai trò các thành phần trong công thức HDT, một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và ổn định của HDT, các kỹ thuật điều chế HDT, một số tiêu chuẩn chất lượng của HDT.