Bài giảng Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

Bài giảng Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cung cấp cho người học những kiến thức về: Các bước xây dựng và triển khai nội dung giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe, cách tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mầm non, tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ mẫu giáo, tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe cho trẻ nhà trẻ. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên ngành sư phạm mầm non tham khảo.