Bài giảng Bài 10: Thuốc hạ sốt - Giảm đau - Chống viêm

Bài giảng Bài 10: Thuốc hạ sốt - Giảm đau - Chống viêm với mục tiêu giúp sinh viên có thể phân tích được những tác dụng chính và cơ chế tác dụng của thuốc chống viêm phi steroid; trình bày được đặc điểm tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc: aspirin,
indomethacin, diclofenac;...