Tài liệu đào tạo nghề Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực đồng bằng - Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

Giáo trình "Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho lợn đối với khu vực đồng bằng" gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Giống và công tác giống lợn, kỹ thuật chăn nuôi lợn đực giống, kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi lợn con, kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, bệnh ở lợn. Mời các bạn tham khảo.