Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Con trỏ và mảng cấp phát động trong C++ - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Con trỏ và mảng cấp phát động trong C++" trình bày các nội dung: Con trỏ, mảng cấp phát động, class và mảng cấp phát động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.