Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 3 - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 3: Trừu tượng hóa dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình, sự trừu tượng hóa dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.