Audio Quẳng gánh lo đi và vui sống - Phần 5

Phần 5 của Quẳng gánh lo đi vui sống với nội dung: Gạt bỏ nỗi lo bị chi trích với 3 nguyên tắc, lời chỉ trích bất công thường là những lời ca ngợi vì không ai soi mói những kẻ tầm thường. Hãy làm tốt những gì có thể rồi bật dù lên để không làm ướt gáy bạn, ghi nhận và phân tích những điểm yêu của bản thân là nội dung của đoạn Audio này. Chúc các bạn tích góp được nhiều bài học hữu ích qua cuốn sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống"