• Phương pháp chọn và nhân giống gia súc - Nxb. Lao Động

    Phương pháp chọn và nhân giống gia súc - Nxb. Lao Động

    Sách "Phương pháp chọn và nhân giống gia súc" gồm 7 chương trình bày các vấn đề: Quá trình thuần hóa gia súc, Phân loại giống gia súc, chọn giống gia súc, nhân giống thuần chủng, lai giống gia súc và một số vấn đề khác. Mời bạn đọc tham khảo.

     135 p aulac 28/05/2014 274 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số