• Bài luyện tập nâng cao về mạo từ (Exercises)

  Bài luyện tập nâng cao về mạo từ (Exercises)

  Tài liệu "Bài luyện tập nâng cao về mạo từ" giới thiệu đến các bạn những câu hỏi bài tập về ngữ pháp tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

   7 p aulac 26/04/2016 141 1

 • Đề thi tuyển dụng tiếng Anh vào ngân hàng

  Đề thi tuyển dụng tiếng Anh vào ngân hàng

  Đề thi tuyển dụng tiếng Anh vào ngân hàng .THI TUY N D NG TI NG ANH VÀO CÁC NGÂN HÀNa SECTION 1: Language usage (30 marks) Circle the correct answer 1. In the long term ........... is due to increase in the price of raw materials. This is the situation where prices rise to keep up with increased production cost. a. devaluation b. inflation c. recession d. crisis 2. In a accordance with our usual terms, payment will be by...

   17 p aulac 11/09/2012 230 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số