• Presentation: The Audio - Lingual Method

  Presentation: The Audio - Lingual Method

  Listen and read paragraph, vocabulary, grammar, answer the question,... As the main contents of the presentation "The Audio - Lingual Method". Invite you to consult the text book for more documents serving the academic needs and research.

   13 p aulac 26/04/2016 93 1

 • Teaching Grammar

  Teaching Grammar

  Formal explanation of grammar rules Practice of common grammatical patterns Providing opportunities for Ss to use English in realistic situations Discovery method A grammar lesson consists of 4 parts 1. Presentation 2. Focused Practice 3. Communicative Practice 4. Teacher feedback & correction

   30 p aulac 13/11/2012 152 1

 • Đề tài: PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

  Đề tài: PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

  Hiện nay, Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở hầu hết các quốc gia, có mặt trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…Và hiện nay có đến 53 quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. • Tiếng Anh là chiếc chìa khóa quan trọng để Việt Nam có thể bắt kịp tốc độ phát triển của thế giới,...

   20 p aulac 13/11/2012 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số