• 276 Câu Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  276 Câu Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ? a. 1858-1884 b. 1884-1896 c. 1896-1913 d. 1914-1918 Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành? a. Giai cấp tư sản b. Giai cấp tư sản và công nhân c. Giai cấp công nhân d. Giai cấp tiểu tư sản

   37 p aulac 11/10/2013 3805 2

 • Giáo trình và bài tập môn chính trị học

  Giáo trình và bài tập môn chính trị học

  Chính trị là một trong những môn học bắt buộc ở hầu hết các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong cả nước. Để tiếp tục đổi mới việc dạy và học môn chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) . Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên nâng cao ý thức rèn luyện,...

   85 p aulac 07/12/2012 819 2

 • Ngân hàng câu hỏi và đáp án Đường lối Cách Mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Ngân hàng câu hỏi và đáp án Đường lối Cách Mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Câu hỏi:Trình bày khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn của môn học - Đáp án: * Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương phương, nhiệm...

   27 p aulac 12/09/2012 660 1

 • ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

  Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Câu 2: Phát biểu nà o sau đây là sai: a. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của máy. b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ. c. ALU là đơn vị số học...

   11 p aulac 28/12/2012 647 1

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 2012 MÔN: CHÍNH TRỊ

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 2012 MÔN: CHÍNH TRỊ

  Đề cương ôn thi tốt nghiệp 2012 được chọn lọc những câu hỏi hay và một số câu trong đề thi TN của HUI (câu 1316) mà thường hay ra trong những kỳ thi.Tài liệu này được sàng lọc từ giáo trình và các nguồn khác, mục đích để các bạn tham khảo, góp phần hiểu thêm về ý nghĩa của môn cũng như đạt kết quả cao trong kỳ thi.Qua quá trình soạn...

   18 p aulac 07/12/2012 560 2

 • Giáo trình quản trị sharepoint 2010 (tiếng việt)

  Giáo trình quản trị sharepoint 2010 (tiếng việt)

  Một vài năm trước đây, cộng tác bắt đầu được quan tâm trong doanh nghiệp. Công nghệ càng ngày càng phát triển và cũng không phải là đã quá lâu mà một ai đó có thể soạn thảo một tài liệu, gửi nó đến các đồng nghiệp qua fax, e-mail hoặc bưu điện để rồi sau đó chờ các thông tin phản hồi từ họ. Quy trình này mất khoảng vài giờ thậm chí...

   105 p aulac 11/09/2012 452 1

 • Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: Học thuyết về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Bài giảng Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin: Học thuyết về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về học thuyết về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thông qua chương này người học sẽ biết được: Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do sang độc quyền, đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, sự hoạt...

   13 p aulac 27/02/2016 395 1

 • ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần C

  ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC - CHƯƠNG II KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG Phần C

  LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM I. Điều kiện hình thành, phát triển và những đặc điểm của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam 1. Điều kiện hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam Do vị trí địa lý, Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của hai nền văn minh lớn, hai nền triết học lớn là...

   25 p aulac 11/09/2012 248 1

 • Tập bài giảng Pháp luật Đại cương - Th.s Phạm Anh Tuấn

  Tập bài giảng Pháp luật Đại cương - Th.s Phạm Anh Tuấn

  Lịch sử loài người đã có thời kỳ không có Nhà nước và pháp luật. Nhưng từ khi Nhà nước và pháp luật xuất hiện thì đó là một hiện tượng phức tạp và liên quan chặt chẽ đến lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp và các dân tộc trong xã hội. Giải thích về hiện tượng này có nhiều quan điểm học thuyết khác nhau, chẳng hạn: Thuyết thần...

   77 p aulac 27/11/2012 242 25

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Luật hình sự

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Luật hình sự

  Luật Hành chính và Luật Hình sự Giới thiệu một số chế định cơ bản của ngành luật Luật Hành chính và Luật Hình sự, bao gồm: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính Tội phạm và hình phạt Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về vi phạm hành chính, vi phạm hình sự cũng như các hình thức trách nhiệm hành chính và trách nhiệm...

   18 p aulac 11/09/2012 234 4

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

  Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã làm nổi...

   11 p aulac 07/12/2012 229 1

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Trả lời: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, là vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Quá trình hoạt động của Người trong suốt những năm đầu của thế kỷ XX đã đóng vai trò quyết định đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (...

   24 p aulac 11/10/2013 220 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số