• Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Kỹ thuật điện Chương 1 Những khái niệm cơ bản do ThS. Hà Duy Hưng biên soạn trình bày nội dung chính sau: Mạch điện, kết cấu hình học của mạch điện, các phần tử cơ bản của mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p aulac 21/04/2018 94 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 1 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 1 - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 1 - Khái niệm chung về mạch điện. Chương này ôn tập lại các định luật cơ bản và phương pháp giải bài toán mạch từ. Nội dung chính trình bày gồm: Định luật Ampérè, định luật ohm trong mạch từ, định luật cảm ứng điện từ, định luật về lực điện từ (ĐL Laplace),... Mời các bạn tham khảo.

   18 p aulac 24/05/2017 107 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 6 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 6 - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 6 (phần 1) - Động cơ bước. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm, ưu khuyết điểm, phân loại động cơ bước, nguyên lý hoạt động, moment của động cơ bước, moment trong điều khiển nữa bước và vi bước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p aulac 24/05/2017 98 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 2) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 2) - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 2 (phần 2) cung cấp kiến thức về sơ đồ tổ đấu dây và góc giờ máy biến áp 3 pha. Trong chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Máy biến áp 3 pha, máy biến áp – tổ đấu dây, góc giờ - tổ đấu dây, cực tính của dây quấn, vector pha,...và các nội dung khác.

   32 p aulac 24/05/2017 113 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 3 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 3 - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 3 - Máy điện không đồng bộ. Bài học này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, sơ đồ tương đương và so sánh vơi máy biến áp, dây quấn và hệ số dây quấn, máy đặc biệt. Mời các bạn tham khảo.

   36 p aulac 24/05/2017 109 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 4 - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 4 - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 4 trang bị cho người học về máy điện đồng bộ. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, cấu tạo, rotor, stator (phần ứng), hệ thống kích từ, nguyên lý hoạt động, sơ đồ tương đương, độ thay đổi điện áp, các thông số định mức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p aulac 24/05/2017 101 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 2 - Máy biến áp. Phần này sẽ trình bày các vấn đề cơ bản của máy biến áp như: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các phương trình cơ bản – mô hình toán học, thứ cấp quy về sơ cấp, mạch tương đương chính xác quy về sơ cấp, năng lượng và hiệu suất,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo.

   38 p aulac 24/05/2017 108 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 2 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

  Phần 3 của chương 2 trình bày một số vấn đề quan tâm khác về máy biến áp như: Vận hành song song máy biến áp, không cùng tỉ số máy biến áp, phân chia công suất trong máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p aulac 24/05/2017 88 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 1) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện - Chương 5 (phần 1): Máy điện một chiều. Phần này cung cấp một số nội dung sau: Khái niệm, nguyên lý làm việc của máy điện một chiều, công thức sức điện động, phân loại máy phát điện DC, Các đặc tuyến của máy phát điện DC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p aulac 24/05/2017 98 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 3) - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 5 (phần 3) - Động cơ DC. Nội dung chính trong phần này gồm có: Nguyên lý hoạt động, phân loại động cơ DC, kích từ độc lập, kích từ song song (phổ biến), kích từ nối tiếp, kích từ hỗn hợp, động cơ DC kích từ song song,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p aulac 24/05/2017 87 1

 • Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 2) - Trịnh Hoàng Hơn

  Bài giảng Máy điện: Chương 5 (phần 2) - Trịnh Hoàng Hơn

  Chương 5 (phần 2) - Máy phát DC kích từ song song. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm, điều kiện tự kích, điều kiện từ dư, điều kiện chiều đấu dây phần cảm – phần ứng, chiều động cơ sơ cấp, biến trở điều chỉnh, phương trình cân bằng điện, máy phát DC kích từ nối tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p aulac 24/05/2017 101 1

 • Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 4 - ThS. Hà Duy Hưng

  Bài giảng Vật liệu và linh kiện điện tử: Chương 4 - ThS. Hà Duy Hưng

  Chương 4 "Chất bán dẫn điện - Diode bán dẫn", chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Chất bán dẫn điện, diod bán dẫn, ứng dụng của diode, các loại diode khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   55 p aulac 24/05/2017 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số