• Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) - ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương)

  Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) - ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương)

  Ebook Bài tập kế toán tài chính (2014) do ThS. Trần Thị Phương Thảo (ĐH Ngoại thương) biên soạn gồm bài tập của 5 chương: Chương 1 - Tổng quan kế toán tài chính, Chương 2 - Kế toán doanh thu và các khoản phải thu, Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho và chi phí giá vốn hàng bán, Chương 4 - Kế toán tài sản cố định và chi phí khấu hao, Chương 5 - Kế toán chi...

   70 p aulac 21/03/2017 103 1

 • Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Bài giảng: Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng. (p.9)

   34 p aulac 28/12/2012 132 1

 • KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

  KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO NÂNG CAO

  Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn.

   119 p aulac 28/12/2012 109 2

 • Bài giảng kiểm toán nội bộ

  Bài giảng kiểm toán nội bộ

  Công việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát thường do các nhà quản lí cấp cao, nhà quản lí các cấp và những nhân viên tác nghiệp thực hiện. Công việc kiểm tra sự tuân thủ và đánh giá các thủ tục kiểm soát cũng có thể do các nhà quản lí thực hiện. Tuy nhiên khi qui mô của doanh nghiệp lớn đến một mức độ nào đó, một bộ phận...

   63 p aulac 28/12/2012 133 1

 • Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ

  Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ

  Thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHTM) là “Phát triển bền vững, hội nhập, an toàn, hiệu quả” thì nhất thiết phải xây dựng và chuẩn hoá các quy chế, cơ chế, quy trình trong mọi hoạt động như quản trị điều hành và trong các lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể, theo đó...

   171 p aulac 28/12/2012 124 1

 • Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán

  Câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán

  Kiểm tra Dự án cầu vượt Ngã tư sở, theo hợp đồng kiểm toán đã ký với Chủ đầu tư Dự án, nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn thành tiến độ Dự án …Trong qua trình kiểm toán báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, kiểm toán viên độc lập A phục trách cuộc kiểm toán.

   30 p aulac 28/12/2012 140 1

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

  Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đối với công ty kiểm toán và kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

   35 p aulac 28/12/2012 188 2

 • Công tác văn thư

  Công tác văn thư

  câu 1: công tác văn th có ý nghĩa nh th nào ư ư ế trong hoạt động quản lý nhà nước? nội dung công tác văn thư gồm những hoạt động gì?công văn của cục lưu trữ nhà nước số 55/cv/tccb ngày 01/03/1991 về hướng dẫn thực hiện quyết định số 24-ct của chủ tịch hội đồng bộ trưởng đã đưa ra quan điểm về công tác văn thư như sau: "công tác văn...

   28 p aulac 27/11/2012 146 2

 • Giáo trình: Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình: Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. Sau những năm đổi mới, hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, khoa học phân tích hoạt động kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, bổ sung theo hướng phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Rất nhiều tài liệu về phân tích họat động...

   106 p aulac 19/11/2012 133 1

 • Giáo trình " Phân tích hoạt động kinh doanh"

  Giáo trình " Phân tích hoạt động kinh doanh"

  Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hoá, kinh tế, quân sự...Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, nó có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của các hoạt động khác. Tiêu thức để phân biệt các hoạt động là căn cứ vào công dụng sản phẩm dịch vụ tạo ra và theo tính chất mục đích của hoạt...

   165 p aulac 19/11/2012 145 5

 • GIÁO TRÌNH MARKETING QUÔC TÊ

  GIÁO TRÌNH MARKETING QUÔC TÊ

  Khái niệm Marketing đã được định nghĩa bằng nhiều cách bởi nhiều tác giả khác nhau. Tuy nhiên, định nghĩa ở đây chỉ giới hạn theo quan điểm của doanh nghiệp như sau: “Marketing là cầu nối giữa hai chức năng cơ bản: sản xuất và tiêu thụ” Có hai cách định nghĩa cụ thể hơn về Marketing : Cách thứ nhất: “Marketing là một hoạt động...

   46 p aulac 19/11/2012 152 2

 • Giáo trình : Nghiên cứu Marketing

  Giáo trình : Nghiên cứu Marketing

  Các môn học nêu trên giúp người học kiến tạo nên một toà nhà kiến thức hữu dụng cho việc đưa ra những quyết định tiếp thị. Riêng môn Nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong việc nghiên cứu thực nghiệm lẫn các kiến thức ứng dụng trong lĩnh vực Marketing.

   119 p aulac 19/11/2012 142 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số