• Câu hỏi ôn tập: Pháp chế dược

    Câu hỏi ôn tập: Pháp chế dược

    Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Y dược có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung câu hỏi ôn tập "Pháp chế dược" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 7 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về: Chính sách nhà nước về lĩnh vực dược, quản lý nhà nước về giá, những hành vi bị...

     8 p aulac 18/05/2016 216 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số