• Chuyên đề: Thuốc ức chế thụ thể angiotensin II và tăng huyết áp

    Chuyên đề: Thuốc ức chế thụ thể angiotensin II và tăng huyết áp

    Chuyên đề: Thuốc ức chế thụ thể angiotensin II và tăng huyết áp trình bày về cơ chế sinh lý bệnh tăng huyết áp, thuốc hạ huyết áp ức chế thụ thể angiotensin II, tính dung nạp của ức chế thụ thể AT1, vai trò thuốc ức chế thụ thể AT1. Mời các bạn cùng tham khảo.

     27 p aulac 18/05/2016 1153 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số