• Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Chương 3: Các khái niệm cơ bản về du lịch trong "Bài giảng Quản trị du lịch" trình bày các nội dung khái niệm về du lịch nhìn từ các góc độ, bản chất của du lịch, khái niệm về khách du lịch và một số khái niệm khác như sản sản phẩm du lịch, đơn vị cung ứng du lịch, tài nguyên du lịch,... Mời quý thầy cô và các em tham khảo bài giảng để có...

   12 p aulac 27/07/2018 69 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Chương 5: Động cơ du lịch và điều kiện phát triển du lịch trong "Bài giảng Quản trị du lịch" trình bày những nội dung khái niệm về động cơ du lịch, các nhân tố hình thành động cơ du lịch và các điều kiện phát triển du lịch. Thông qua bài giảng, các em có cái nhìn tổng quan về nội dung chương 5 và nắm bắt các kiến thức trong chương này. Mời quý...

   14 p aulac 27/07/2018 69 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Chương 6: Tính thời vụ du lịch trong "Bài giảng Quản trị du lịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa thời vụ du lịch, các nhân tố tác động vào sự hình thành tính thời vụ du lịch và các biện pháp khắc phục tính bất lợi của tính thời vụ du lịch. Các em có thể sử dụng bài giảng như tài liệu tham khảo trong quá trình chuẩn bị cho...

   8 p aulac 27/07/2018 80 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Chương 4: Sản phẩm và các loại hình du lịch trong "Bài giảng Quản trị du lịch" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm của sản phẩm du lịch, cơ cấu sản phẩm du lịch, các mô hình sản phẩm du lịch, các đặc tính sản phẩm du lịch và các loại hình du lịch. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng đề có thêm tư liệu phục...

   12 p aulac 27/07/2018 78 0

 • Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Bài giảng Quản trị du lịch: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nhân

  Chương 7: Nguồn nhân lực trong du lịch Việt Nam trong "Bài giảng Quản trị du lịch" trình bày những nội dung như khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguồn nhân lực trong du lịch, yêu cầu với lao động trong ngành du lịch, thực trạng nguồn lao động trong du lịch tại Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực trong du lịch Việt Nam. Với các em đang học chuyên...

   11 p aulac 27/07/2018 85 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management ): Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management ): Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến đảm bảo chất lượng điểm đến du lịch. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Sự hài lòng và tiêu chuẩn điểm đến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực điểm đến du lịch, sự tham gia của cộng đồng, hạ tầng điểm đến du lịch, an ninh và an toàn điểm đến du lịch.

   54 p aulac 27/05/2018 131 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management): Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management): Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức khái quát về điểm đến du lịch và quản lý điểm đến du lịch. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về điểm đến du lịch, khái quát về quản lý điểm đến du lịch, tổ chức quản lý điểm đến du lịch.

   66 p aulac 27/05/2018 82 1

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Khái luận cơ bản về khách sạn, quy trình mở một khách sạn, khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p aulac 27/05/2018 85 1

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management ): Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management ): Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về chiến lược, quy hoạch phát triển điểm đến du lịch. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chiến lược phát triển điểm đến du lịch, Quy hoạch phát triển điểm đến du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p aulac 27/05/2018 69 1

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management ): Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch (Tourist Destination Management ): Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về marketing điểm đến du lịch. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát marketing điểm đến du lịch, chiến lƣợc cạnh tranh điểm đến du lịch, phát triển sản phẩm điểm đến du lịch, định vị và xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch, xúc tiến điểm đến du lịch.

   72 p aulac 27/05/2018 80 1

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Chương 6 - Marketing khách sạn. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Tổ chức bộ phận marketing khách sạn, thị trƣờng khách và các kênh phân phối, quy trình marketing khách sạn, quy tắc ra quyết định và marketing định hướng khách hàng, định giá phòng khách sạn.

   40 p aulac 21/04/2018 79 1

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn (Hotel Operations Management): Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị tác nghiệp tại bộ phận thực phẩm và đồ uống. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận thực phẩm và đồ uống; xây dựng thực đơn, quản trị mua và dự trữ bộ phận thực phẩm và đồ uống, quản trị chế biến món ăn, quản trị pha chế đồ uống.

   60 p aulac 21/04/2018 88 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số