Module Mầm non 37: Quản lí nhóm/lớp học mầm non - Chu Thị Hồng Nhung

Module Mầm non 37: Quản lí nhóm/lớp học mầm non cung cấp những kiến thức, kĩ năng quản lí nhóm/lớp nhằm trang bị cho giáo viên mầm non những kĩ năng cần thiết quản lí nhóm/lớp trong trường mầm non.