Kinh nghiệm giúp con thích đọc sách

Phụ huynh ham đọc sách báo là tấm gương cho con cái noi theo. Trẻ sẽ chú ý khi nghe cha mẹ chia sẻ, bàn bạc về tin tức thời sự trên báo hay đàm luận về nội dung một truyện ngắn trong bữa cơm gia đình, đây là tấm gương để con tiếp thu các tin tức giúp con phát triển hơn.