Giáo trình Vệ sinh chăn nuôi: Phần 2 - PGS. Đỗ Ngọc Hòe, BSTY. Nguyễn Minh Tâm

Phần hai Giáo trình Vệ sinh chăn nuôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 4 đến chương 6 với các vấn đề như: Vệ sinh chuồng trại, vệ sinh thức ăn và một số vấn đề vệ sinh trong chăn nuôi. Cuốn sách là tài liệu hữu ích trong việc giảng dạy và nghiên cứu.