Giáo trình Vệ sinh chăn nuôi: Phần 1 - PGS. Đỗ Ngọc Hòe, BSTY. Nguyễn Minh Tâm

Giáo trình Vệ sinh chăn nuôi gồm 6 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 3 về vệ sinh môi trường không khí, vệ sinh môi trường đất và vệ sinh môi trường nước.