Giáo trình tiếng hoa sơ cấp (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)

Mỗi chữ Hán (Hán tự 漢字) được phát ra bằng một âm tiết 音節 (syllable). Nói đơn giản, âm
thanh nổ ra một phát thì kể là một âm tiết. Thí dụ, từ « 漢語 » (Hán ngữ) gồm hai chữ 漢 và
語 , được phát ra bằng hai âm tiết hàn (đọc như hán trong tiếng Việt) và yǚ (đọc
như duỳ trong tiếng Việt giọng Nam, chúm môi).