Giáo trình Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRL: Phần 1 - NXB Giáo dục

Phần 1 cuốn sách "Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV" giới thiệu tới người đọc các nội dung: So sánh hệ VRV với hệ CHILLER, các loại dàn nóng VRV thông dụng, các loại dàn lạnh VRVIII. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các ngành nhiệt lạnh, điện lạnh, dệt may, thực phẩm thông gió và điều hòa không khí dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.