Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh (dùng cho các trường đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Phần 1

(BQ)Giáo trình "Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh" được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên và học viên các kiến thức về an toàn cần thiết về đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, thử nghiệm, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Nội dung giáo trình được trình bày trong 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn giáo trình này.