Ebook Thiền và cai nghiện ma túy: Phần 1 - Nguyễn Bá Hoàn

Ebook Thiền và cai nghiện ma túy: Phần 1 do Nguyễn Bá Hoàn biên soạn trình bày về vô thường và sự vay mượn; tâm - niệm - nhìn - thấy; những khái niệm cơ bản về chơn tâm - thiền - nguồn thiền, những vấn đề quan yếu về thiền. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.