Ebook Thần thoại Hy Lạp: Tập 1 (Phần 2) - NXB Văn hóa Dân tộc

Trong văn chương, trên báo chí, những thành ngữ, điển tích từ thần thoại Hy Lạp được sử dụng phổ biến như một thứ tín hiệu quen thuộc. Và để hiểu hơn về điều này mời các bạn tham khảo phần 2 của cuốn Ebook Thần thoại Hy Lạp: Tập 1 dưới đây. Tài liệu phục vụ choc các bạn chuyên ngành Văn học và những bạn yêu thích lĩnh vực này.