Ebook Cờ tướng vó ngựa tung hoành: Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Cờ tướng vó ngựa tung hoành" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về mã đội (nên công hay đáng tội); tháo đầu mã tiên thắng đơn đề mã; pháo đầu mã đội tiên thắng bình phong mã;...