Ebook Cải tiến đàn bò vàng Việt Nam bằng các giống bò Zebu: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Cuốn sách "Cải tiến đàn bò vàng Việt Nam bằng các giống bò Zebu" nhằm giới thiệu đến bạn đọc nội dung giúp cho người nông dân có thêm những kinh nghiệm về những kỹ thuật cần thiết để cải tạo đàn bò của gia đình. Cuốn sách được chia thành hai phần, phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung về giống bò Zebu và kĩ thuật chăn nuôi bò.