Ebook Bài lá ở Việt Nam Luật chơi: Phần 1 - Trần Gia Anh

Ebook Bài lá ở Việt Nam Luật chơi: Phần 1 do Trần Gia Anh biên soạn nhằm giúp các bạn biết được sơ lược về bài lá, một số đặc điểm của bài lá Việt Nam, chơi bài bịp, những trò chơi so điểm, những trò chơi giải phóng bài và so sánh tổ chức bài trong bài tú lơ khơ. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.