Ebook 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh: Phần 1 - Thanh Hà

Cuốn sách 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh là một cuốn sổ tay bỏ túi hữu ích, giúp người học tiếng Anh bước qua trở ngại về ngữ pháp, trong đó có vấn để ghi nhớ 360 động từ bất quy tắc và cách ứng dụng các thì trong tiếng Anh, nhằm từng bước nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người học bảng động từ bất quy tắc, với 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh được trình bày cụ thể, chi tiết và khoa học, giúp người học dễ dàng nắm bắt và sứ dụng chính xác. Tiếp theo cuốn sách còn cung cấp những ví dụ minh họa cho cách dùng của 360 động từ bất quy tắc, giúp người học hiểu sâu sắc hơn cách sử dụng của các động từ này trong ứng dụng thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.