Các dịch vụ trong khách sạn - CĐ Nghề du lịch Sài Gòn

Hiểu rõ vai trò của lễ tân trong việc cung cấp các dịch vụ cho khách lưu trú . Nhận & chuyển tin nhắn bằng telex, fax, thư điện tử . Ghi chép & xử lý tin nhắn cho khách một cách chính xác