Bù công suất phản kháng nâng cao chất lượng điện năng lưới điện nông nghiệp

Nghiên cứu, đề xuất phương pháp tính toán bù tối ưu công suất phản kháng phù hợp với lưới điện phân phối sao cho vừa đảm bảo chất lượng điện áp, vừa có tính kinh tế đang là một vấn đề cần được quan tâm bởi vì trong thực tế, việc lắp đặt các thiết bị bù chưa mang lại hiệu quả kinh tế; dung lượng và vị trí đặt thiết bị bù được chọn chưa hợp lý nên không những không cải thiện được chất lượng điện mà còn có thể làm tăng tổn hao, gây thiệt hại kinh tế. Việc tính toán, lựa chọn vị trí và dung lượng bù trên cơ sở khoa học là một bàI toán có ý nghĩa thực tiễn và cấp thiết đối với ngành điện nói riêng và nền kinh tế nói chung.