Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn - BS. Hoàng Bùi Hải

Bài giảng Cấp cứu ngừng tuần hoàn nhằm giúp người học nêu các nguyên nhân của ngừng tuần hoàn; chẩn đoán nhanh ngừng tuần hoàn; trình bày được các bước cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản; trình bày được cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo.