• Ebook Data Structures and Algorithms Using C#: Part 2

  Ebook Data Structures and Algorithms Using C#: Part 2

  Part 2 consists of 7 chapters introduce content: Linked Lists, Binary Trees and Binary Search Trees, Sets, Advanced Sorting Algorithms, Advanced Data Structures and Algorithms for Searching, Graphs and Graph Algorithms, Advanced Algorithms.

   162 p aulac 28/06/2018 122 0

 • Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 1

  Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Getting started with Java programming (getting started, setting up your computer, running programs), writing your own Java programs (exploring the parts of a program, composing a program, numbers and types,...). Invite you to consult.

   190 p aulac 28/06/2018 127 0

 • Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 2

  Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: Controlling the flow (creating loops within loops, the old runaround,...), using program units (using loops and arrays, programming with objects and classes,...), the part of tens. Invite you to consult.

   293 p aulac 28/06/2018 135 0

 • Ebook How computers work (8th edition): Part 1

  Ebook How computers work (8th edition): Part 1

  This latest edition has been updated with information on all of the latest technologies, including: PCI express bus serial ATA connections, digital photography software tivos, gas plasma screens, ipods, and other home entertainment equipment, google and Ebay 3D game development, two slot video cards, and overclocking.

   268 p aulac 25/03/2018 147 0

 • Ebook How computers work (8th edition): Part 2

  Ebook How computers work (8th edition): Part 2

  How computers work (8th edition) is a must-have for anyone interested in the inner-workings of computers. The full-color, detailed illustrations will take you deep inside your PC and show you just how intricate it is.

   191 p aulac 25/03/2018 145 1

 • Ebook Expert oracle database 11g administration

  Ebook Expert oracle database 11g administration

  Whether you use this or some other DBA handbook, you will still need to refer to the Oracle database manuals frequently to get the full details of complex database operations. I can’t overemphasize the importance of mastering the fundamentals of Oracle Database 11g that are presented in the Oracle Concepts manual. Mastering this volume is critical to understanding many advanced DBA procedures.

   1376 p aulac 25/03/2018 136 1

 • Ebook Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD: Phần 1 - Nguyễn Văn Huy

  Ebook Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD: Phần 1 - Nguyễn Văn Huy

  Ebook Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD: Phần 1 của Nguyễn Văn Huy trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan CD - VCD; sơ đồ khối máy CD - VCD; nguồn điện trong máy CD - VCD; hệ thống điều khiển; khối cụm quang học - khuếch đại cao tần. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   77 p aulac 31/03/2015 886 1

 • Ebook Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD: Phần 2 - Nguyễn Văn Huy

  Ebook Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD: Phần 2 - Nguyễn Văn Huy

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn ebook Sửa chữa đầu máy CD - VCD - DVD sau đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về phương pháp sửa chữa khối xử lý tín hiệu số (DSP), các motor và mạch điện MDA dùng trong CD - VCD, khối giải nén âm tần, sơ đồ khối máy CVD, khối giải mã MPEG VIDEO, khối giải mã RGB, DRAM - ROM, khối xử lý chủ sử dụng máy VCD, một số mạch...

   95 p aulac 31/03/2015 612 1

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng: Phần 2 - Đinh Vũ Nhân

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng: Phần 2 - Đinh Vũ Nhân

  Phần 2 cuốn sách sau đây sẽ hướng dẫn bạn "lắp tạm ổ cứng thứ hai để sao chép". Nội dung phần này giới thiệu về phần mềm Norton Ghost 6.0 và hướng dẫn cách sử dụng chúng. Tham khảo nội dung hai phần tài liệu để hiểu rõ hơn về chương trình này.

   102 p aulac 28/11/2014 158 1

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng: Phần 1 - Đinh Vũ Nhân

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng: Phần 1 - Đinh Vũ Nhân

  Ebook "Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng" được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày sơ lược về đĩa cứng, phân khu đĩa cứng, tạo dạng đĩa cứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   39 p aulac 28/11/2014 189 1

 • Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 1 - Nguyễn Phạm Cường

  Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 1 - Nguyễn Phạm Cường

  Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 1 trình bày khái niệm mạng Internet và mô hình tham chiếu OSI, mạng riêng ảo, chuyển mạch nhãn đa giao thức. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   80 p aulac 26/06/2014 211 1

 • Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 2 - Nguyễn Phạm Cường

  Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 2 - Nguyễn Phạm Cường

  Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (Man-E): Phần 2 trình bày các dịch vụ tiềm tàng trên nền Metro Ethernet Network, ứng dụng của MPLS, thực tế triển khai tại Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 của cuốn sách.

   87 p aulac 26/06/2014 174 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số